ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ พร้อมวางแผนการตลาดออนไลน์ให้กับธุรกิจ

ตอบโจทย์ปัญหาต่างๆด้วยแผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาดออนไลน์

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ พร้อมวางแผนการตลาดออนไลน์สำหรับทุกๆธุรกิจออนไลน์ ให้คุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพในช่องทางตลาดออนไลน์ ด้วยแผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาดที่ครบเครื่องและวิเคราะห์ทุกมุมทุกรายละเอียดทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์การแข่งขัน วิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจและตลาดโดยรวม วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของธุรกิจ สร้างกลยุทธ์การตลาดออนไลน์พร้อมด้วยแผนการตลาดออนไลน์ เพื่อให้ธุรกิจได้เติบโตในช่องทางออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

COMPLETE ONLINE MARKETING PLAN & STRATEGY

วางแผนการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจออนไลน์ การทำ Social Network ทั้งหมด การทำ SEO พร้อมแผนการตลาดออนไลน์สำหรับช่วงเวลา 6 เดือนสำหรับธุรกิจของคุณ เพื่อให้สามารถทำตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเติบโตอย่างมั่นคงในช่องทางตลาดออนไลน์ ซึ่งจะผสมผสานเครื่องมือการตลาดออนไลน์ทั้งหมดที่เหมาะสมโดยแบ่งตาม Sales Funnel ของลูกค้าแต่ละ segment จึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าในแต่ละ funnel นั้นจะถูกสื่อสารด้วยเครื่องมือและข้อความที่ถูกต้อง เติบโตในช่องทางออนไลน์ด้วยการสร้างแผนการตลาดออนไลน์และกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ด้วยการผสมผสานเครื่องมือออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น SEO, Website, Facebook, Google, Youtube, Instagram, Line@, Pinterest, และช่องทางออนไลน์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

INDUSTRY ANALYSIS

วิเคราะห์ภาพรวมตลาด อัตราการเติบโต  ขนาดของตลาดโดยรวม ข้อมูลที่สำคัญในการใช้วิเคราะห์

COMPETITOR ANALYSIS

วิเคราะห์การแข่งขันในตลาด และวิเคราะห์คู่แข่งหลัก พร้อมศึกษากลยุทธ์คู่แข่ง

SWOT ANALYSIS

วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของธุรกิจ พร้อมประเมิณความได้เปรียบและความพร้อมในการทำตลาดออนไลน์

KEYWORD PLANNING

ค้นหา Keyword สำหรับธุรกิจที่เหมาะสมในการแข่งขัน และเลือก Keyword เฉพาะสำหรับธุรกิจ

CONTENT PLANNING

วางแผนสื่อทั้งหมดสำหรับการทำตลาดออนไลน์และแผนการตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น บทความ วีดีโอ และคอนเท้นท์ในรูปแบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

COMPLETE ONLINE MARKETING PLAN

วางแผนการตลาดออนไลน์ การทำ Social Network ทั้งหมดรวมถึงการทำ SEO พร้อมแผนการตลาดออนไลน์สำหรับ 6 - 12 เดือน

INDUSTRY ANALYSIS

วิเคราะห์ภาพรวมตลาด อัตราการเติบโต ขนาดของตลาดโดยรวม ความต้องการของผู้บริโภค ข้อมูลที่สำคัญในการใช้วิเคราะห์ เพื่อสรุปทำความเข้าใจตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับภาคธุรกิจนั้นๆ

COMPETITOR ANALYSIS

วิเคราะห์การแข่งขันในตลาด และวิเคราะห์คู่แข่งหลัก พร้อมศึกษากลยุทธ์คู่แข่งในการทำตลาดออนไลน์ วิเคราะห์ช่องทางการทำตลาดออนไลน์ พร้อมตัวอย่าง case study สำคัญในการทำตลาด นอกจากนี้ยังวิเคราะห์สินค้าและบริการของคู่แข่งเพื่อเปรียบเทียบ

SWOT ANALYSIS

วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของธุรกิจ พร้อมประเมิณความได้เปรียบและความพร้อมในการทำตลาดออนไลน์ โดยเน้นไปยังการวิเคราะห์เว็บไซต์ Facebook Page เพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนในการปรับปรุง

KEYWORD PLANNING

ค้นหา Keyword สำหรับธุรกิจที่เหมาะสมในการแข่งขัน และเลือก Keyword เฉพาะสำหรับธุรกิจซึ่งจะใช้เป็น keyword หลักในการทำตลาด พร้อมกับเลือก Keyword รองที่เกี่ยวข้องในการทำตลาดและทำ SEO เพื่อให้เว็บไซต์มีการติดอันดับของการค้นหาใน Google

CONTENT PLANNING

วางแผนสื่อทั้งหมดสำหรับการทำตลาดออนไลน์และแผนการตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น บทความ วีดีโอ และคอนเท้นท์ในรูปแบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สำหรับระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน ซึ่งในแต่ละเดือน แต่ละอาทิตย์รูปแบบ content ที่จะทำจะแตกต่างออกไปเพื่อตอบโจทย์ Sales Funnel ในแต่ละช่วงเวลา

Why Important?

ทำไมต้องวางแผนการตลาดออนไลน์

+++ทำงาน ทำตลาด เติบโตในช่องทางออนไลน์อย่างมีแบบแผน

+++มีการวิเคราะห์ทั้งธุรกิจ วิเคราะห์คู่แข่ง และวิเคราะห์ภาพรวมตลาด เพื่อให้เข้าใจปัจจัยการแข่งขัน

+++สามารถเลือกใช้เครื่องมือออนไลน์ได้ถูกต้องแม่นยำ เลือกเครื่องมือที่เหมาะกับจุดประสงค์ ไม่ว่าจะเป็น การสร้าง Awareness, Interest, Consideration, และ Action ตาม Sales Funnel Model

+++มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงมากขึ้นพร้อมกับสามารถลดต้นทุนการโฆษณาได้มากขึ้น

+++สามารถทำธุรกิจและเติบโตได้เองโดยไม่ต้องจ้างคนมาช่วยทำตลาด หรือแม้หากต้องการจ้างคนมาทำตลาด ก็ยังสามารถกำหนดแผนการตลาดให้เดินได้สอดคล้องกันมากขึ้น

+++สามารถเอาเวลาไปทำงานที่ถนัดได้ ไม่ว่าจะเป็นการขาย การติดต่อลูกค้า หรือแม้แต่การผลิตสินค้า การหาสินค้ามาขาย

What will you get?

จะได้อะไรจากการวางแผนการตลาดออนไลน์นี้

+++แผนการตลาดสำหรับช่องทางออนไลน์ที่วิเคราะห์และออกแบบให้กับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ

+++แผนการตลาดออนไลน์สำหรับช่วงเวลา 6 เดือน ซึ่งจะรู้ว่าในแต่ละเดือนจะต้องทำอะไรบ้าง เนื่องจากกิจกรรมการตลาดในแต่ละเดือนนั้นจะแตกต่างกันออกไป

+++มีแผนการตลาดสำหรับช่องทางออนไลน์ที่ครบสมบูรณ์

+++ผสมผสานเครื่องมือการตลาดออนไลน์ครบ ไม่ว่าจะเป็น Google Facebook Instagram Line@ Youtube Twitter และ Social Network อื่นๆที่จำเป็น และไม่ใช่เพียงแค่ผสม แต่ยังต้องเลือกเครื่องมือและ content ใช้ให้ถูกจังหวะ ถูกเวลาให้ตอบโจทย์ objective ในแต่ละช่วง

+++การคัดเลือก Keyword หลักและ keyword รองสำหรับธุรกิจเพื่อใช้ในการทำ SEO และการทำ campaign การตลาดต่างๆ

+++การกำหนดโครงสร้างแคมเปญการทำโฆษณา เช่น ในช่วงเดือนนี้ จำเป็นต้องทำ campaign Facebook เพื่อโปรโมทธุรกิจ โปรโมทโพสต่างๆ ในขณะเดียวกันก็ทำแบรนด์ สร้างการรับรู้ของแบรนด์ผ่านการทำ Google Display Network

+++แผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ในรูปแบบ PDF ประมาณ 30-60 หน้า

เริ่มต้นวางแผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาดออนไลน์

The fastest and easiest way to start business online