ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ พร้อมวางแผนการตลาดออนไลน์ให้กับธุรกิจ

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Hero_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Features_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
+++ทำงาน ทำตลาด เติบโตในช่องทางออนไลน์อย่างมีแบบแผน

+++มีการวิเคราะห์ทั้งธุรกิจ วิเคราะห์คู่แข่ง และวิเคราะห์ภาพรวมตลาด เพื่อให้เข้าใจปัจจัยการแข่งขัน

+++สามารถเลือกใช้เครื่องมือออนไลน์ได้ถูกต้องแม่นยำ เลือกเครื่องมือที่เหมาะกับจุดประสงค์ ไม่ว่าจะเป็น การสร้าง Awareness, Interest, Consideration, และ Action ตาม Sales Funnel Model

+++มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงมากขึ้นพร้อมกับสามารถลดต้นทุนการโฆษณาได้มากขึ้น

+++สามารถทำธุรกิจและเติบโตได้เองโดยไม่ต้องจ้างคนมาช่วยทำตลาด หรือแม้หากต้องการจ้างคนมาทำตลาด ก็ยังสามารถกำหนดแผนการตลาดให้เดินได้สอดคล้องกันมากขึ้น

+++สามารถเอาเวลาไปทำงานที่ถนัดได้ ไม่ว่าจะเป็นการขาย การติดต่อลูกค้า หรือแม้แต่การผลิตสินค้า การหาสินค้ามาขาย

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
+++แผนการตลาดสำหรับช่องทางออนไลน์ที่วิเคราะห์และออกแบบให้กับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ

+++แผนการตลาดออนไลน์สำหรับช่วงเวลา 6 เดือน ซึ่งจะรู้ว่าในแต่ละเดือนจะต้องทำอะไรบ้าง เนื่องจากกิจกรรมการตลาดในแต่ละเดือนนั้นจะแตกต่างกันออกไป

+++มีแผนการตลาดสำหรับช่องทางออนไลน์ที่ครบสมบูรณ์

+++ผสมผสานเครื่องมือการตลาดออนไลน์ครบ ไม่ว่าจะเป็น Google Facebook Instagram Line@ Youtube Twitter และ Social Network อื่นๆที่จำเป็น และไม่ใช่เพียงแค่ผสม แต่ยังต้องเลือกเครื่องมือและ content ใช้ให้ถูกจังหวะ ถูกเวลาให้ตอบโจทย์ objective ในแต่ละช่วง

+++การคัดเลือก Keyword หลักและ keyword รองสำหรับธุรกิจเพื่อใช้ในการทำ SEO และการทำ campaign การตลาดต่างๆ

+++การกำหนดโครงสร้างแคมเปญการทำโฆษณา เช่น ในช่วงเดือนนี้ จำเป็นต้องทำ campaign Facebook เพื่อโปรโมทธุรกิจ โปรโมทโพสต่างๆ ในขณะเดียวกันก็ทำแบรนด์ สร้างการรับรู้ของแบรนด์ผ่านการทำ Google Display Network

+++แผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ในรูปแบบ PDF ประมาณ 30-60 หน้า

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Cta_Widget”][/siteorigin_widget]