7 ขั้นตอนการโปรโมทและโฆษณาสินค้าให้เป็นที่รู้จัก

7 ขั้นตอนการโปรโมทและโฆษณาสินค้าให้เป็นที่รู้จัก

 

การโปรโมทและโฆษณาสินค้าให้เป็นที่รู้จักนั้น ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการทำการตลาดและการทำธุรกิจเพื่อให้กลุ่มลูกค้านั้นรู้จักและเลือกซื้อสินค้า มาดูขั้นตอนการโปรโมทและโฆษณาสินค้ามีวิธีกันตามนี้

1.เข้าใจสินค้า วิเคราะห์จุดแข็ง, จุดอ่อน

เป็นการสำรวจตัวตน สำรวจธุรกิจและสินค้าของเราก่อน ให้เราเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ เพื่อที่เราจะได้หยิบจุดแข็งนั้น มาชูเป็นจุดขาย นอกเหนือจากนี้การที่เราเห็นจุดอ่อน เรายังสามารถที่จะแก้ไขหรือลดจุดอ่อนให้น้อยลง

2.ศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อเราเข้าใจสินค้าของเราแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายว่า ต้องการสินค้าแบบไหน คุณสมบัติอะไร และต้องการเอาไปใช้ในลักษณะไหน เราจำเป็นต้องรู้ความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุดเพื่อที่จะนำเสนอสิ่งที่ต้องการให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุด

3.ดึงจุดขายของสินค้า

เมื่อเราเข้าใจสินค้ารู้จุดดีจุดด้อยแล้วและเราเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค สิ่งที่เราควรจะทำคือนำจุดเด่นจุดนั้นเข้ามาเชื่อมกัน ลากจุดเด่นเข้าไปถึงจุดที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้และนำจุดนั้นมาเป็นจุดขายของสินค้า

4.ออกแบบโฆษณา

ทีนี้ก็ถึงคราวเอาสิ่งที่เราวิเคราะห์กันมาตั้งแต่ต้น เอามาทำโฆษณา โดยที่เราสามารถนำเอาจุดเด่นและจุดขายของสินค้ามาโฆษณาได้ โดยไม่ว่าจะทำ แบนเนอร์ โปสเตอร์ ใบปลิว แผ่นพับ หรือแม้แต่ทำโฆษณาวิทยุ โทรทัศน์ และรวมถึงการทำโฆษณาแบบออนไลน์ด้วยเช่นกัน

5.เลือกสื่อโฆษณา

เมื่อเราทำโฆษณาแล้ว มีสื่อโฆษณาในมือแล้ว สิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือการเลือกสื่อ เพราะการเลือกสื่อที่ดีนั้น จะทำให้กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มลูกค้าเราเห็นโฆษณาของเรา และเมื่อกลุ่มลูกค้าของเราเห็นโฆษณาสินค้าของเราก็ทำให้เรามีสิทธิ์ขายของได้มากขึ้น และเนื่องจากสื่อโฆษณามีให้เลือกอยู่มาก โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ต่างทั่วโลก รวมถึง social media อย่าง facebook เราจำเป็นต้องรู้จักผู้บริโภคให้ดีจึงทำให้เราเลือกสื่อโฆษณาได้ตรงเป้าและสามารถสื่อสารที่เราต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.ทำการโฆษณา

เมื่อโฆษณาพร้อมแล้ว เลือกสื่อได้แล้ว ก็ทำการโฆษณาได้เลย แต่การทำโฆษณานั้นสามารถทำได้สองทาง หนึ่งคือทำเอง ติดต่อกับสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น tv วิทยุ หรือสร้าง account ผ่าน google facebook เพื่อโฆษณาได้เลย และอีกทางหนึ่งคือให้ทาง media agency เป็นคนติดต่อและลงสื่อให้

7.ปรับปรุงโฆษณาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อทำการโฆษณาไปเรียบร้อยแล้ว เราก็นำตัวเลขต่างๆมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายของเราว่า ได้ลูกค้าที่ต้องการมั้ย คนเห็นโฆษณาเยอะน้อยแค่ไหน คนเข้าเว็บไซต์เรามากน้อยแค่ไหน รวมถึงตัวเลขต่างๆ และก็นำตัวเลขต่างๆมาวิเคราะห์และประเมินแล้วจึงนำมาปรับปรุงให้ผลลัพท์ดีขึ้นๆ เข้าเป้ากับเป้าหมายธุรกิจ

Leave a Comment